Materiały turystyczne do pobrania

Dolina Bugu to niezwykle malownicza kraina, która może poszczycić się wieloma walorami – zarówno przyrodniczymi, jak i kulturowo-historycznymi. Jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie przyroda zachowała niezmienioną cywilizacją formę i naturalną równowagę. Bug – największy z prawych dopływów Wisły – wije się wśród rozległych łąk i pastwisk, wielokrotnie zakręcając i tworząc przełomy wśród urwistych skarp, liczne mielizny, wyspy i przepiękne starorzecza zwane „bużyskami”.

Równie wspaniała i niespotykana, jak sama rzeka, jest przyroda terenów ją otaczających, chroniona przede wszystkim w ramach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Tereny nadbużańskie to obszar nienaruszony przez człowieka i przez przemysł, co zapewnia turystom odpoczynek w ciszy, spokoju i w czystym ekologicznie miejscu. W tę przestrzeń pięknie wpisują się liczne zabytki, zbudowane w różnych stylach architektonicznych, co świadczy o niezwykle bogatej i ciekawej historii tych terenów.

Na niespotykany charakter Doliny Bugu ma także ogromny wpływ prawdziwa multietniczność oraz wielokulturowość obszarów położonych nad rzeką. To miejsce spotkania trzech kultur: białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Widoczne jest również oddziaływanie kultury greckokatolickich unitów, społeczności ewangelickiej oraz tatarskiej. Te wszystkie wpływy tworzą unikalną mozaikę, która znajduje swe odzwierciedlenie w lokalnej tradycji i folklorze. Jednak Kraina Bugu to nie tylko zakątek do kontemplacji przyrody i zabytków, lecz także idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, gdyż jest to region charakteryzujący się znakomitymi warunkami do uprawiania bardzo wielu rodzajów sportu.

Strony w dziale:

Strony w dziale: