Przebudowa drogi gminnej Ausin - Boratyniec Ruski

Dokładnie odcinek tej drogi zaczyna się od trasy wojewódzkiej nr 640, obok Anusina i ciągnie się przez pola i las do Boratyńca Ruskiego, w pobliżu świetlicy.

Do momentu rozpoczęcia przebudowy była to droga gruntowa. Zakres prac był szeroki - wytyczenia geodezyjne, poszerzenie, budowa odwodnienia, poboczy i zjazdów, warstwa bitumiczna, oznakowanie.

Głównym celem budowy tej drogi było odciążenie Siemiatycz – Stacji od dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Nowy przejazd, czyli skrót trasy dla ciężarówek i tirów wpłynął przede wszystkim na bezpieczeństwo ruchu w tej okolicy.

W przypadku tej drogi nawierzchnia bitumiczna ma nie dwie – jak w standardzie, lecz trzy warstwy, co związane będzie z obciążeniem komunikacyjnym, konkretnie – tonażem większości transportów, które będą poruszały się tym odcinkiem.

Dofinansowanie, to połowa kosztów zadania. Źródło dofinansowania - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Trzeba przy tym podkreślić współpracę z Pater Firmą, mającą siedzibę w Siemiatyczach Stacji, która dodatkowo współfinansuje tę inwestycję w kwocie ok. 450 tys.  zł w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Nowy asfaltowy odcinek ma prawie 2 km.

 

 

 

droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga

Strony w dziale: