Szlak Nadbużański

SZLAK NADBUŻAŃSKI (znaki czerwone, długość 28 km)

TONKIELE - niegdyś wieś bojarów "putnych" zamku drohickiego.

  • warte zobaczenia: obelisk upamiętniający masowy mord jeńców radzieckich i ludności cywilnej dokonanych przez oddziały wermachtu.

Szlak prowadzi przez wieś, potem laskami, następnie łąkami do Wólki Zamkowej. Widok na kościoły Drohiczyna.

WÓLKA ZAMKOWA (3 km) - dawna wieś służby zamku drohickiego.

  • zabytkowy drewniany dom pochodzący z końca XIX i początku XX w.

Szlak pozostawiając z boku wieś prowadzi skrajem doliny Bugu. Przechodząc drogą obok cmentarza dochodzimy do Drohiczyna. Z pagórków cmentarnych widok na miasto. Na terenie cmentarza znajduje się grobowiec Zygmunta Szmita, archeologa i pierwszego po I Wojnie Światowej burmistrza Drohiczyna. Znajdziemy tu również kwaterę poświęconą mieszkańcom Drohiczyna poległym w czasie II Wojny Światowej.

DROHICZYN (7 km) - powstał najpóźniej w XI stuleciu jako ośrodek obronny, administracyjny i handlowy. Posiada bardzo bogatą historię.

zabytki:

  • kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej wraz z budynkami Klasztoru Jezuitów
  • zespół klasztorny Franciszkanów, w tym: kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  • barokowy Zespół Klasztorny Benedyktynek składający się z Kościoła p.w. Wszystkich Świętych i klasztoru
  • cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy
  • Góra Zamkowa - wczesnośredniowieczne grodzisko, wspaniały widok na dolinę Bugu. Na szczycie wzgórza stoi obelisk postawiony w 1928 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dalej szlak prowadzi pośród pagórków, w pobliżu Bugu do szosy Drohiczyn -Siemiatycze. Mijając parking skręcamy w kierunku rzeki i kierujemy się do wsi Zajęczniki.

ZAJĘCZNIKI (13 km) - powstały w XV w., zabytkowe drewniane domy

Z Zajęcznik kierujemy się do wsi Klekotowo, a następnie do Ogrodnik skąd podążamy na wschód do wsi Wólka Nadbużna.

WÓLKA NADBUŻNA (23,5 km) - wieś powstała w XVI w.

  • ciekawe domy drewniane, ośrodek wypoczynkowy "Pod Sosną"

TURNA MAŁA (25 km) - wieś powstała w połowie XVI w. W czasie budowy mostu przez Bug - zabytkowe zagrody z lat trzydziestych XX wieku.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: