Ochotnicza Straż Pożarna

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE

ZARZĄD:
PREZES
– Janusz Podgórzak
WICEPREZES/NACZELNIK – Jarosław Sidorczuk
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Adam Dmitruk
SEKRETARZ – Erwin Bajkowski
SKARBNIK/GOSPODARZ – Grzegorz Gumieniak
CZŁONEK ZARZĄDU – Grzegorz Dudziuk, Jerzy Sidorczuk

 
KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Adam Czarkowski
SEKRETARZ – Krzysztof Łobaczewski
CZŁONEK – Jerzy Siemieniuk

osp

​​

OSP KAJANKA

ZARZĄD:
PREZES – Ernest Krauze
WICEPREZES/NACZELNIK – Marek Markiewicz
WICEPREZES – Pytel Sylwester
SEKRETARZ – Katarzyna Markiewicz
SKARBNIK – Dariusz Demianowicz
GOSPODARZ – Tomasz Świetliński

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Mirosław Muczko
SEKRETARZ – Andrzej Kojtych
CZŁONEK – Michał Markiewicz

osp

 

osp kajanka

OSP KŁOPOTY BUJNY

ZARZĄD:
PREZES – Bogdan Koczewski
WICEPREZES/NACZELNIK – Wiesław Malinowski
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Roman Kryński
SEKRETARZ – Sławomir Twarowski
SKARBNIK/GOSPODARZ – Krzysztof Olszewski
KRONIKARZ – Kamil Olszewski
CZŁONEK ZARZĄDU – Maciej Kłopotowski

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Michalak Marek
SEKRETARZ – Koczewski Patryk
CZŁONEK – Kłopotowski Henryk

osp klopoty

osp klopoty remiza

osp klopoty samochód

 OSP TOŁWIN

ZARZĄD:
PREZES – Lucjan Obniski
WICEPREZES/NACZELNIK – Leszek Tołwiński
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Krzysztof Orzepowski
SEKRETARZ – Kornel Tołwiński
SKARBNIK – Andrzej Obniski
GOSPODARZ – Krzysztof Soszyński
CZŁONEK ZARZĄDU – Krzysztof Tołwiński

 KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Przemysław Tołwiński
SEKRETARZ – Piotr Krasowski
CZŁONEK – Ryszard Zaleski Ryszard

 OSP TOŁWIN

 OSP TOŁWIN REMIZA

 OSP TOŁWIN SAMOCHOD

OSP KRUPICE

ZARZĄD:
PREZES – Krzysztof Jachimczuk
WICEPREZES/NACZELNIK – Mateusz Sitarski
GOSPODARZ – Elżbieta Orzepowska
SKARBNIK – Waldemar Orzepowski

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Wocjiech Szawkało
SEKRETARZ – Tomasz Jaroć
CZŁONEK – Ryszard Siekierko

OSP OGRODNIKI

ZARZĄD:
PREZES – Kondraciuk Grzegorz
NACZELNIK – Paweł Sidewicz
ZASTĘPCA NACZELNIKA – Łukasz Iwanowski
SEKRETARZ – Marta Kondraciuk
SKARBNIK – Katarzyna Motylewicz
GOSPODARZ – Pytel Paweł

 KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY – Janusz Dubiński
SEKRETARZ – Emilia Gumieniak
CZŁONEK – Beata Kondraciuk

 

 

 

osp

(strona  ZOSP)

 

 

 

 

                                                ZAKUPY 2015/2016

JEDNOSTKA SPRZĘT

SZT./

KPL.

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
 buty specjalne
5
KSRG
 ubranie specjalne
KSRG
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KŁOPOTY BUJNY
ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
lizak podświetlany
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy 
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KAJANKA
syrena alarmowa 513/P2
1
Urząd Gminy Siemiatycze 
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
2
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
 lizak podświetlany
Urząd Gminy Siemiatycze
 linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP TOŁWIN
 ubranie specjalne ochronne
Urząd Gminy Siemiatycze
tłumica gumowa
1
Urząd Gminy Siemiatycze
 rękawice specjalne
Urząd Gminy Siemiatycze
 linka ratownicza
Urząd Gminy Siemiatycze
lizak podświetlany
1
Urząd Gminy Siemiatycze
kołowrót ratowniczy
1
Urząd Gminy Siemiatycze
mundur strażacki
1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP OGRODNIKI
tłumica gumowa
 1
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KRUPICE
tłumica gumowa
 1
Urząd Gminy Siemiatycze

 

 

     ZAKUPY 2017

JEDNOSTKA SPRZĘT SZT./

KPL.
 
ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA
 
OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE
 
spodniobuty "wodery" 1
 
Urząd Gminy Siemiatycze
 brama garażowa
 
1
 
MSWiA, Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KŁOPOTY BUJNY
 
spodniobuty "wodery"
 
Urząd Gminy Siemiatycze
OSP KAJANKA
 
agregat prądotwórczy "Honda" EA 3000 1 Urząd Gminy Siemiatycze
zestaw hydraliczny 1 MSWiA, Urząd Gminy Siemiatycze
 zbiornik wodny 2.500 l 1 Urząd Gminy Siemiatycze
spodniobuty "wodery" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 52 2 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 75 1 Urząd Gminy Siemiatycze
wyposażenie torby PSP-1 9 Urząd Gminy Siemiatycze
brama garażowa 1 MSWiA
OSP TOŁWIN
 
zbiornik wodny 2.500 l 1
 
Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 52 2 Urząd Gminy Siemiatycze
wąż tłoczny 75 1 Urząd Gminy Siemiatycze
spodniobuty "wodery" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
pilarka "Makita" 1 Urząd Gminy Siemiatycze
OSP OGRODNIKI tłumica gumowa  1
 
Urząd Gminy Siemiatycze

 

 

 

ZAKUPY 2018

JEDNOSTKA SPRZĘT SZT./

KPL.

 
ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA

 
OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE
 
detektor napięcia 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
latarka akum. 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
sprężarka tłokowa 1 darowizna MPO Białystok
kompresor 1 OSP Słochy A.
remont strażnicy 1

KSRG, UG Siemiatycze,

fundusz sołecki

OSP KŁOPOTY BUJNY
 
detektor napięcia 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
latarka akum. 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
nóż do cięcia pasów bezpiecz. 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
łódź ratownicza Alucoria LPA 1 MSWiA
OSP KAJANKA
 
detektor napięcia 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
pilarka do drewna Stihl ms461 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
latarka akum. 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
aparat pow. AIRGO fix z maską 2 WFOŚiGW, UG Siemiatycze
motopompa szlam. HONDA 1 WFOŚiGW, UG Siemiatycze
pilarka spalinowa stihl ms231 1 WFOŚiGW, UG Siemiatycze
ubranie ochronne 6 Urządz Marszałkowski Woj. Podl.
buty strażackie 6

Urząd Marszałkowski Woj. Podl.

UG Siemiatycze, Zw. OSP RP

kombinezon na owady 1 OSP Kajanka
latarka 1 OSP Kajanka
pachołki do zabez. terenu kpl. OSP Kajanka
OSP TOŁWIN
 
motopompa szlam. HONDA WT 1 WFOŚiGW, UG Siemiatycze
pilarka spalin. stihl ms231 1 WFOŚiGW, UG Siemiatycze
detektor napięcia 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
agregat prąd. HONDA 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
nóż do cięcia pasów bezp. 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
pilarka stihl ms 271 1 Ministerstwo Sprawiedliwości
pilarka stihl ms 461 1 Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

 

ZAKUPY 2019

OSP KAJANKA:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki MAN

1

780.927,00

593.084,25

187.842,75

Zakup z projektu o nazwie „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”. Jest to projekt w ramach programy „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”

2.

 1. Nosze płachtowe

 2. Tłumica

 3. Drabina wysuwano-rozstawowa

 4. Przełącznik 52/25

 5. Zabezpieczenie na poduszkę Airbag

 6. Sygnalizator bezruchu

 7. Butla powietrzna stalowa

 8. Hełm biały

1

1

3

4

1

6

2

2

8.384,00

6.975,00

1.409,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach KSRG, zadanie pn. „Zapewnienie gotowości jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

3.

1. Tunel

2. Hydronetka

3. Noszak do węży

4. Elementy tor sportowego dla MDP

1

2

1kpl

7.745,00

7.745,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

RAZEM

797.056,00

604.804,25

189.251,75

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

1. Rękawice specjalne

2. Kominiarka niepalna

3. Kombinezon pszczelarski

4. Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym

5. Hełm strażacki

3 pary

5

1

3

3

5.530,00

4.373,00

1.157,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach KSRG, zadanie pn. „Zapewnienie gotowości jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

2.

1. Ubranie koszarowe , bojowe

2. Mundur wyjściowy

3. Koszula

4. Emblematy

5. Dystynkcje

6. Identyfikatory

11

3

10

20

10

15

7.500,00

7.500,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie pn. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych oraz z zadania pn.

Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3.

Sprężarka tłokowa

1

500,00

500,00

RAZEM

13.530,00

11.873,00

1.657,00

OSP KŁOPOTY-BUJNY:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

 1. Siekiera

 2. Tłumica

 3. Szpadel

 4. Widły

 5. Młot

 6. Koc gaśniczy

 7. Buty strażackie

 8. Rękawice specjalne

 9. Kominiarka niepalna

2

3

4

2

1

1

2

6

10

5.402,00

4.700,00

702,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

2.

1. Mundur wyjściowy męski

6

5.000,00

5.000,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie pn..

Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

RAZEM

10.402,00

9.700,00

702,00

OSP TOŁWIN:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

 1. Tłumica

 2. Szpadel

 3. Siekiera

 4. Smok ssawny

 5. Wąż ssawny 75

 6. Koc gaśniczy

3

4

1

1

1

1

1.821,00

1.500,00

321,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

2.

1. Mundur wyjściowy męski

2. Ubranie koszarowe , bojowe

4

4

5.000,00

5.000,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie pn..

Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i z zadania pn. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

RAZEM

6.821,00

6.500,00

321,00

OSP KRUPICE:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

1.Szpadel

2.Tłumica

3.Latarka

4.Gaśnica proszkowa

5.Koc gaśniczy

6

6

4

2

1

1.821,00

1.500,00

340,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

2.

1. Mundur wyjściowy męski

2. Organizowanie przedsięwzięć służeniu krzepieniu sportu i kultury fizycznej

2

10.000,00

10.000,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie pn. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

RAZEM

11.821,00

11.500,00

340,00

OSP OGRODNIKI:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

1. Remont strażnicy

1

18.000,00

15.000,00

3.000,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

2.

1. Mundury wyjściowe męskie i damskie

6

5.000,00

5.000,00

Dofinansowanie jednostek OSP z MSWiA na zadanie pn. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

RAZEM

23.000,00

20.000,00

3.000,00

Koszty ogółem UG Siemiatycze: 195.271,00 zł

Ogółem kwota dofinansowania: 664.377,25 zł

 

 

 

ZAKUPY 2020

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki MAN

1 szt.

824.100,00

614.916,00 + 40.000,00 (Dotacja Województwa Podlaskiego) = 654.916,00

169.184,00

Zakup z projektu o nazwie „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”. Jest to projekt w ramach programy „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”

2.

1. Kombinezon pszczelarski

2. Ubranie specjalne

1 szt

2 kpl

6.500,00

5.300,00 + 500,00 (środki własne)=

5.800,00

700,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach KSRG, zadanie pn. „Zapewnienie gotowości jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

RAZEM

830.600,00

660.716,00

169.884,00

OSP KAJANKA:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

1. Ubranie specjalne

2. Sprzęt informatyki i łączności (system selektywnego alarmowania

2 kpl

1 kpl

15.400,00

15.400,00

0,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach KSRG, zadanie pn. „Zapewnienie gotowości jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

2.

Akumulator

455,10

455,10

RAZEM

15.855,10

15.400,00

455,10

OSP KŁOPOTY-BUJNY:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

 1. Prądownica wodna

1 szt

1.200,00

1.200,00

0,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

RAZEM

1.200,00

1.200,00

0,00

OSP TOŁWIN:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

 1. Obuwie strażackie

2 pary

1.000,00

1.000,00

0,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

RAZEM

1.000,00

1.000,00

0,00

OSP KRUPICE:

Lp

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie z zewnątrz

Dopłata z Urzędu Gminy Siemiatycze

Uwagi

1.

1. Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży

1 szt

6.000,00

6.000,00

0,00

Środki uzyskane z budżetu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczego”

RAZEM

6.000,00

6.000,00

0,00

Koszty ogółem UG Siemiatycze: 170.339,10 zł

Ogółem kwota dofinansowania: 684.316,00 zł

 

 

 

ZAKUPY 2021

 

OSP KRUPICE:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

1.Agregat prądotwórczy min 2,2 kVA

2. Wąż pożarniczy W-75

1 szt

2 szt

2935,00

440,00

2.600,00 zł

400,00 zł

5,00 zł

40,00 zł

RAZEM

3.375,00

3.000,00 zł

375,00 zł

OSP Kłopoty-Bujny:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

1. Obuwie strażackie skórzane (42x2, 41x2)

4 pary

2200,00

1.600,00 zł

600,00 zł

RAZEM

2.200,00

1.600,00 zł

600,00 zł

OSP Tołwin:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

1. Radiotelefon i ładowarka do radiotelefonu

2 szt

3936,00

3.200,00 zł

736,00 zł

RAZEM

3.936,00

3.200,00 zł

736,00 zł

OSP Ogrodniki:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

 1. Latarka  do hełmu PELI
 2. Łopata
 3. Tłumica
 4. Hełm strażacki
 5. Kominiarka niepalna
 6. Obuwie strażackie skórzane (44, 43)

2 szt

2 szt

3 szt

2 szt

2 szt

2 par

200,00

138,00

360,00

1640,00

200,00

1100,00

300,00 zł

170,00 zł

360,00 zł

1.300,00 zł

160,00 zł

720,00 zł

-100 zł

-32 zł

0 zł

340 zł

40 zł

380 zł

RAZEM

3.638,00

3.010,00 zł

628,00 zł

 

 

 

 

ZAKUPY 2022

 

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

GMINA SIEMIATYCZE

1.System selektywnego wywoływania

1

9.500,00 zł

6.000,00 zł

3.500,00 zł

RAZEM

9.500,00 zł

6.000,00 zł

3.500,00 zł

 

OSP KAJANKA:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

1. Wentylator oddymiający

1 szt

4.000,00

4.000,00 zł

0,00 zł

RAZEM

4.000,00

4.000,00 zł

0,00 zł

OSP KŁOPOTY-BUJNY:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

 1. Pompa do wody zanieczyszczonej

1 szt

11.000,00

11.000,00 zł

0,00 zł

RAZEM

11.000,00

11.000,00 zł

0,00 zł

OSP KRUPICE:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

 1. Pilarka do drewna

1 szt

2.419,00

2.400,00 zł

0,00 zł

RAZEM

2.419,00

2.400,00 zł

0,00 zł

 

OSP KAJANKA:

Wyszczególnienie

Ilość

Cena brutto

Dofinansowanie

Dofinansowanie z GMINY SIEMIATYCZE

1. Samochód specjalny pożarniczy lekki do 3t : FIAT DUCATO 2012r.

1 szt

90.000,00

70.000,00 zł

20.000,00 zł

RAZEM

90.000,00

70.000,00 zł

20.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: