Jednostki pomocnicze

 

Jednostka pomocnicza gminy lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć następujące jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostki takie nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.

 

SOŁECTWO SOŁTYS
Anusin Andrzej Gawryś
Baciki Bliższe Waldemar Kowalczuk
Baciki Dalsze Piotr Siemieniuk
Baciki Średnie Andrzej Mędrycki
Boratyniec Ruski Mieczysław Andrzejczuk
Boratyniec Lacki Roman Mioduszewski
Cecele Janusz Stępkowski
Czartajew Adam Grzybowski
Grzyby Orzepy Dawid Bujno
Kajanka Ernest Krauze
Klekotowo Wiaczesław Buchowiec
Klukowo Natalia Fiedorczuk
Kłopoty Bańki Roman Kryński
Kłopoty Bujny Kamil Olszewski
Kłopoty Patry, Wólka Biszewska Marek Moczulski
Kłopoty Stanisław Iwona Wiercińska
Korzeniówka Mała, Korzeniówka Duża Małgorzata Porzezińska
Krasewice Stare, Czerepy, Jagiełki Radosław Kłopotowski
Krupice Elżbieta Orzepowska
Kułygi Jerzy Marciniuk
Lachówka Mieczysław Orzepowski
Laskowszczyzna Angelika Prokopczuk
Leszczka Beata Tryniszewska
Moczydły Ryszard Niewierowski
Ogrodniki Katarzyna Motylewicz
Ossolin Daniel Oksieńciuk
Olendry Katarzyna Mantur
Rogawka Anna Grzyb
Romanówka Joanna Wardecka
Siemiatycze-Stacja Jerzy Sadowski
Skiwy Duże Igor Turczyniak
Skiwy Małe Mieczysław Orzepowski
Słochy Annopolskie Erwin Bajkowski
Szerszenie Andrzej Kowalczuk
Tołwin Aneta Mickiewicz-Olszewska
Turna Duża Kazimierz Grzesikiewicz
Turna Mała Wiaczesław Żabiuk
Wiercień Duży Tadeusz Piotrowski
Wiercień Mały Emilia Twarowska
Wólka Nadbużna Grażyna Wilczyńska
Wyromiejki Tomasz Jaszczuk
Zalesie Aneta Adamczuk

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: