Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

Zakończyła się przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Czartajewie, wraz z infrastrukturą odpowiadającą za proces jej przesyłu. 

Zamontowane zostały 2 zbiorniki wyrównawcze, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, zbiorniki bezodpływowe, ogrodzenie.

Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej. Tym samy jakość wody, dzięki zmodernizowanej stacji w Czartajewie, jest znacznie lepsza.

Wartość zadania – ok. 5,3 mln zł.

Projekt był realizowany w ramach PROW na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

cz
cz
cz
cz
cz
cz
cz
cz

Strony w dziale:

Strony w dziale: