Oświadczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie materiałów medialnych

Dodane przez admin - sob., 02/07/2022 - 22:44

Kategoria

W związku z emisją programu w TVP Białystok, w dn. 30 czerwca 2022 r., w „Obiektywie”, oraz materiale prasowym w Gazecie Współczesnej z dn. 27.06.2022 r., dotyczącym samowoli budowlanych na terenie gm. Siemiatycze, jako Wójt tej gminy oświadczam, że przedmiotowe materiały – dotyczące samowoli budowlanych - są nierzetelne, być może zawierają szereg manipulacji. Podany przekaz medialny jest krzywdzący dla wizerunku gminy, Wójta, Rady Gminy, a także dla pracowników Urzędu, którzy wkładają wiele zaangażowania i serca w rozwój naszej lokalnej społeczności. 

       Redaktor TVP Białystok - umawiając się ze mną na spotkanie - prosił o wyjaśnienie, dlaczego doszło do zaistniałych sytuacji i czy można było ich uniknąć. Ponieważ po raz trzeci GW odgrzewa ten temat - byłem przekonany że za pośrednictwem TVP ostatecznie i jednoznacznie wyjaśnimy te kwestie.  Niestety, tak nie stało się. Wyemitowany materiał wprowadził szereg przekłamań i manipulacji, jeszcze bardziej czyniąc ten temat niezrozumiały dla potencjalnego odbiorcy. Z około 30 minutowego wywiadu, w którym szczegółowo przedstawiłem omawiany problem - w programie telewizyjnym pojawiły się trzy moje wypowiedzi o łącznym czasie emisji 12 sekund, które w ogóle nie zawierały wyjaśnienia sprawy, za to pojawiło się szereg kwestii wymagających sprostowań , z czego przede wszystkim chodzi mi o, to, że:

- TVP Białystok mówiąc o problemie pokazała zupełnie inny obiekt oddany do użytku ponad 10 lat,

- TVP Białystok powiedziała, że pracownik odpowiedzialny za sprawy inwestycyjne został przeze mnie zwolniony, co jest oczywiście kłamstwem ponieważ sam złożył  wypowiedzenie. A jest to zasadnicza różnica. (dwukrotnie to odkreśliłem w moim wywiadzie).

Gmina zapłaciła opłatę legalizacyjną dla świetlicy w powstającym parku ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w wysokości 100 tys. zł i jest to jedyna opłata dodatkowa, którą poniosła gmina.

Odnosząc się do ostatniej bardzo intensywnej nagonki na moją osobę w mediach wojewódzkich i nie tylko (zapowiedziały się również media ogólnokrajowe, które zapraszam i liczę na bardziej rzetelne podejście do sprawy), oraz wyjaśniając niewyjaśnione kwestie w materiale TVP Białystok, dotyczących samowoli budowlanych na terenie gm. Siemiatycze muszę przede wszystkim odnieść się do najbardziej nagłośnionej sprawy. Otóż jeśli chodzi o naszą inwestycję w Wólce Nadbużnej, związaną ze „Ścieżkami edukacyjnymi…”,  oraz remontem istniejącego obiektu, na etapie realizacji remontu okazało się, że z uwagi na spękane i pozbawione zbrojenia fundamenty - nie ma możliwości wykonania takiego remontu - budynek należy postawić od podstaw. Bez tego obiektu cały projekt o wartości prawie 2 mln zł i dofinansowaniu ok. 1,2 mln nie był możliwy do zrealizowania. Ponieważ - jak się wkrótce Państwo przekonacie się - jest to unikalny w skali województwa produkt turystyczny - bardzo interesujący, bogaty w treści i niezwykle edukacyjny - szukaliśmy rozwiązania jak możemy z tej sytuacji wybrnąć. Skorzystałem z porady prawnej, z której wynikało że można taki obiekt zalegalizować wnosząc opłatę legalizacyjną, a ponieważ jest to obiekt "celu publicznego" samorząd może wystąpić do Wojewody o całkowite lub częściowe zwolnienie z takiej opłaty, co nie jest jakimś ewenementem, a sytuacje takie miały miejsce na terenie powiatu i dotyczyły kwot o wiele wyższych (około 800 tys. zł). Obiekt zbudowano zgodnie z projektem. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wycofanie z dofinansowania remontu świetlicy i przesunięcie tych środków na kolejne etapy. tj budowę ścieżek i parkingów i taką zgodę otrzymaliśmy. Gmina nie utraciła nawet złotówki dofinansowania. Nadzór budowlany wstrzymał nam pracę do czasu dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności, oraz nałożył opłatę legalizacyjną w kwocie 100 tys. zł. Wystąpiłem do Pana Wojewody o całkowite lub częściowe zwolnienie nas z tej opłaty przedstawiając stosowną argumentację, jednak Pan Wojewoda negatywnie rozpatrzył nasz wniosek i opłata została wniesiona. Oczywiście mam świadomość, że jest to wysoka kwota poniesiona ze środków publicznych. Nie mogliśmy tej sytuacji przywidzieć na etapie przygotowania wniosku. Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo stanęliśmy przed dylematem - czy w najgorszym przypadku zapłacić opłatę legalizacyjną, czy zrezygnować dofinansowania w kwocie ok. 1,2 mln, ale przede wszystkim zaprzepaścić szansę na stworzenie na terenie gminy wspaniałego produktu edukacyjno – turystycznego, będącego kolejną wizytówką naszej gminy. Nie spodziewałem się, że moi przeciwnicy, wywodzący się - z przykrością stwierdzę, z mojego środowiska - tak napastliwie już od ponad roku będą wykorzystywali tę sytuację przeciwko mnie - a pośrednio przeciwko dobremu wizerunkowi naszej Gminy. Dodam również, że musieliśmy działać bardzo szybko, ponieważ niesprzyjający czas pandemii, a także gwałtowny wzrost cen i usług sprawił, że gdybyśmy nie podjęli szybko tej problematycznej decyzji, to całkowity koszt "konfliktowej" świetlicy wyniósł by nie ponad 400 tys. zł, a zdecydowanie więcej. Zauważcie Państwo, jak rosły ceny w kolejnych przetargach na strzelnicę, która jest inwestycją Powiatu. Kolejne próby rozstrzygnięcia przynosiły milionowe wzrosty - a ostatecznie pomimo poniesionych wysokich kosztów projektowych, ma ona powstać prawdopodobnie w zupełnie nowym miejscu (działkę na potrzeby strzelnicy o pow. 3,8 ha  Rada Gminy Siemiatycze przekazała nieodpłatnie).

Sprawa naszej świetlicy, oczywiście w formie donosu, trafiła też do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jednak Prezes RIO, po sprawdzeniu naszej inwestycji, nie dopatrzył się uchybień.

Szanowni Państwo, nie uważam, że podjęliśmy złą decyzję. Jednak czułem się zobowiązany - wobec nieobiektywnego przedstawienia problemu - przybliżyć kuluary całego zamieszania. Przepraszam wszystkich, których swoimi decyzjami uraziłem, lub zawiodłem.

Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski

Strony w dziale: