Uwaga mieszkańcy korzystający z grantu na sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych!

Dodane przez admin - pt., 17/11/2023 - 08:26

Kategoria

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie instalacji, w przypadku której uzyskał wcześniej dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania - do instalacji wykonanej w ramach umowy grantowej.

Oznacza to, że na potrzeby rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład: grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 6 000 zł (30 000 zł - 24 000 zł).

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: