KŁOPOTY STANISŁAWY - Parafia Matki Bożej Różańcowej

KŁOPOTY STANISŁAWY - Parafia Matki Bożej Różańcowej

Pierwszym proboszczem kłopotowskim (do 1925) w dniu 16 grudnia 1922 roku został mianowany ks. Bolesław Leszczyński (1871-1951). Pod jego kierunkiem i staraniem miejscowej ludności, pomiędzy wsią Kłopoty Stanisławy a wsią Moczydły, została wzniesiona w latach 1921-1923 drewniana kaplica z desek, kryta gontem pw. Matki Bożej Różańcowej.

W uroczystość odpustową 7 października 1923 roku poświęcił ją ks. Benon Konstanty Kay (1882-1936), proboszcz ostrożański (1919-1930). W tym samym roku 1 lipca 1923 roku ówczesny proboszcz (1922-1925) Bolesław Leszczyński (1871-1951) poświęcił cmentarz grzebalny ogrodzony tymczasowo żerdziami, leżący w pobliżu wsi Kłopoty Bańki.

Obecny murowany kościół pw. Matki Bożej Różańcowej został zbudowany w latach 1938-1939, z ofiar parafian, staraniem ks. Stanisława Siedlara (1895-1958), ówczesnego proboszcza kłopotowskiego (1927-1947). Budowniczym nowego kościoła był murarz Karol Kamiński (1882-1946) z Siemiatycz Stacji. Jesienią 1939 roku, z obawy przed zajęciem nowo wybudowanej świątyni przez wojska sowieckie, wszystkie obrazy i paramenty liturgiczne przeniesiono z kaplicy i zaczęto odprawiać nabożeństwa. Poświęcenia nowej świątyni dokonał dnia 25 kwietnia 1941 roku ks. kan. Edward Juniewicz (1894-1989), proboszcz drohiczyński (1937-1946).

W okresie pobytu ks. Bogdana Mutianko (prob. 1981-1986) zostały wstawione witraże. W 1974 roku - staraniem ks. Krzysztofa Maksimiuka (prob. 1970-1978) - zostały zainstalowane organy, pochodzące z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Dzięki staraniom ks. kan. mgr Mieczysława Rzepniewskiego, proboszcza kłopotowskiego, w 1991 roku zbudowano boczny ołtarz ku czci św. Józefa, a także położono posadzkę marmurową (2000-2001). W uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej, czyli 7 października 1998 roku, odbyła się konsekracja kłopotowskiej świątyni, której dokonał ks. Antoni Pacyfik Dydycz, biskup drohiczyński.

W bramie wejściowej na cmentarz przykościelny znajduje się dzwonnica wzniesiona przez ks. Kazimierza Koreckiego (1908-1990), który pracował w Kłopotach Stanisławach w latach 1954-1959.

Obok kościoła stoi nowa, murowana plebania zbudowana w latach 1988-1991, staraniem wspomnianego ks. Mieczysława Rzepniewskiego. Po drugiej stronie drogi kiedyś znajdowała się organistówka zbudowana w 1928 roku przez ks. Stanisława Siedlara, w której przez wiele lat odbywała się katechizacja.


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/strona/turystyka-warto-zobaczyc/659-klopoty-stanislawy-parafia-matki-bozej-rozancowej