Gimnazujm Gminne - historia

Od roku szkolnego 1999/2000 weszła w życie reforma szkolna. Jej wynikiem były zmiany w szkołach podstawowych, w których od tego roku uczniowie uczyli się do ukończenia VI klasy. Powstały też gimnazja - miejskie i gminne. W Siemiatyczach, w Gminie, zapadła decyzja o powołaniu Gimnazjum Gminnego, samodzielnego, bez połączenia z Gimnazjum w mieście. Lokalizacja tej jednostki padła na biurowiec PKS, przy ul. Kościuszki. I tak rozpoczęło się życie nowej szkolnej jednostki, skupiającej głównie młodzież spoza miasta Siemiatycze. Gimnazjum "żyło" 18 lat, wyraźnie zaznaczając się na wojewódzkiej mapie konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów sportowych.

gg

(logo Gimnazjum)

 

KRONIKA SZKOLNA

 

 

gg

gg

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: