Przebudowa placu w Bacikach Bliższych

b

Zakończyła się przebudowa placu gminnego przy świetlicy w Bacikach Bliższych.

Sporo terenu zostało utwardzonego kostką brukową, by zniwelować różnice poziomów, uciążliwe głównie podczas organizacji w tym miejscu wydarzeń plenerowych. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach Stacji. Finansowanie - budżet Gminy Siemiatycze.

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2023/1313-przebudowa-placu-w-bacikach-blizszych