Budowa małej architektury w Romanówce

r

Było to zadanie pod nazwą "Budowa małej architektury w miejscowości Romanówka". Powstała zadaszona wiata, wraz z utwardzonym placem, oraz ogrodzeniem. Tym samym jest to infrastruktura, która znacznie poprawi jakość organizacji wydarzeń plenerowych w tej miejscowości, zaś szczególnie organizowane co roku "Święto Wsi Romanówka".

Gmina Siemiatycze otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 12.500 zł w ramach programu "Kreatywna Wieś".

Z pozostałych prac do wykonania, już pozaprojektowych, pozostało uprzątnięcie teren, oraz nasadzenia roślinności.

 

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2022/1310-budowa-malej-architektury-w-romanowce