Remonty dróg gminnych

drogi

 

Było to zadanie pod nazwą "Odnowa nawierzchni dróg gminnych", które za 508.794 zł  zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" sp. z o.o. Dzięki temu kolejne odcinku gminnych dróg zyskały nie tylko lepszą nawierzchnię, ale i wzrośnie bezpieczeństwo komunikacyjne użytkowników dróg.

 

LOKALIZACJA WYREMONTOWANYCH DRÓG GMINNYCH

 

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2021/801-remonty-drog-gminnych