Przebudowa drogi do Kułyg

kulygi

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej, od strony trasy wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze – Ciechanowiec) do wsi Kułygi.

Remontowany odcinek miał ok. 1,6 km. Była tam nawierzchnia żwirowa, brakowało odwodnienia, pobocza i rowy były zakrzaczone. Odcinek został wytyczony geodezyjnie, wykopane zostały rowy, umieszczone przepusty, korpus drogowy jest podniesiony. Następnie odcinek został utwardzony, oraz wyasfaltowany.

Przebudowa tej drogi była możliwa dzięki otrzymaniu przez Gminę Siemiatycze dofinansowania – ok. 840 tys. zł.

Wcześniej była to droga powiatowa. Dzięki współpracy Gminy Siemiatycze z Powiatem Siemiatycki, została przekwalifikowana na gminną.

 

 

kulygi

kulygi

kulygi

kulygi

kulygi

kulygi

kulygi

kulygi

lulygi

 

 

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2020/796-przebudowa-drogi-do-kulyg