Usługi "Door to door"

 

 

door

 

W związku z zakończeniem z dniem 30 listopada 2022 roku realizacji projektu „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” informuję, że od 01 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie trwałości projektu, usługa będzie realizowana nieodpłatnie. Po tym okresie usługa nie będzie realizowana.

 

Przypominamy warunki korzystania z usługi:

- usługa jest świadczona w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemiatycze, to jest w poniedziałki od godz. 8 do 16 oraz w od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

- zamówienia usługi należy dokonać na co najmniej 3 dni przed terminem realizacji usługi. W przypadku zgłoszenia potrzeby usługi w tym samym dniu i braku możliwości na jej połączenie z wcześniej zamówioną decyduje kolejność zgłoszeń.

- użytkownikami usług indywidualnego transportu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Siemiatycze ( liczy się fakt zamieszkiwania, nie zameldowania ), w wieku powyżej 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub osoby z ograniczoną mobilnością ( mające trudności w poruszaniu się ze względu na wiek lub stan zdrowia ), co musi zostać potwierdzone przez użytkownika w jego deklaracji zgłoszeniowej.

- kierowca lub asystent mogą zweryfikować zasadność oświadczenia o spełnianiu kryteriów do skorzystania z usług transportowych.

 

Cele projektu: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, zdrowotny, edukacyjny. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywizacji społecznej osób dorosłych z niepełnosprawnościami, osób dorosłych mających trudności w samodzielnym poruszaniu się poprzez świadczenie usługi door-to-door. Aktywizacja ma przyczynić się m.in. do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

 

Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie tel. kontaktowy 85 655 28 60 w. 28 oraz na parterze budynku Urzędu Gminy Siemiatycze.

 

door

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

Szanowni mieszkańcy!

Od 01 kwietnia zapraszamy do korzystania z usługi door-to-door. Uprawnieni są mieszkańcy Gminy Siemiatycze w wieku powyżej 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz bez orzeczenia, jeżeli z powodu wieku, stanu zdrowia są zagrożone wykluczeniem transportowym. Transport będzie się odbywać busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

Cele podróży mogą mieć charakter zawodowy, aktywizacji społecznej, edukacyjne i zdrowotne.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów skorzystania z transportu zamieszczony poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i złożyć na stanowisku do obsługi projektu, który znajduje się na parterze Urzędu Gminy Siemiatycze. Na stanowisku są dostępne druki. Oświadczenie można wypełnić na miejscu przy pomocy dyspozytora oraz uzyskać niezbędne informacje.

Zamówienie można złożyć wysyłając skan oświadczenia na e-mail: transport@gminasiemiatycze.pl

Nr kontaktowy: 85 655 28 60 w. 28

Cele projektu: poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli samodzielnie lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich, podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Planowane koszty: 377 400,00 zł

Wartość projektu: 377 400,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich Działanie 2.8 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( 84,28% wartości projektu ): 318 072,72 zł

 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

HARMONOGRAM

ZMIANA REGULAMINU "DOOR TO DOOR"

 

 

door

 

 

 

door

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: