Uwaga mieszkańcy! Kontrole wywozu nieczystości płynnych!

Dodane przez admin - śr., 05/06/2024 - 11:40

Kategoria

W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy rozpoczynają się kontrole dotyczące wywozu nieczystości ciekłych z waszych posesji. Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t. j.) Wójt Gminy, jako organ instytucji publicznej,  zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli ww. zakresie co najmniej raz na dwa lata.

 

Kontrolą objęte będzie posiadanie umowy z firmą asenizacyjną świadczącą usługi wywozu nieczystości na terenie naszej gminy, na podstawie wydanego zezwolenia, oraz dowody potwierdzające legalne pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu zamieszkałych posesji – rachunki za wykonane usługi.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie zawarli umowy prosimy o ich bezzwłoczne zawarcie, regularne (wynikające z potrzeby) korzystanie z ich usług oraz przechowywanie dowodów potwierdzających wykonanie usługi.

Więcej informacji dostępnych jest w pok. 14 Urzędu Gminy Siemiatycze oraz pod numerem telefonu 795 425 330.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: