Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

Dodane przez admin - wt., 17/10/2023 - 19:20

Kategoria

Trwają prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czartajewie.

Zakres wykonywanych prac: przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników wyrównawczych, budowa i przebudowa instalacji wodociągowych, kanalizacyjnya studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody Czartajew, budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Kolonia Sitniki.

Wykonawca – „Aqua Soft” Białystok. Inwestycja ma być zakończona jeszcze w bieżącym roku.

Na realizację tej inwestycji Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

cz
cz
cz
cz
cz
cz
cz

Strony w dziale:

Strony w dziale: